Přednášející

Ing. Jan Tecl

tax manager, EK Partners, s.r.o.

Novinky v DPH v roce 2023

9:15 – 10:15

Jan Tecl je daňový poradce a manažer v EK Partners. Je členem sekce DPH a sekce mezinárodního zdanění při Komoře daňových poradců v ČR. Hlavní specializací je zejména daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob spolu s mezinárodním zdaněním a podnikovými kombinacemi. Soustředí se také na oblast real-estate a související problematiku.

Jan vystudoval Vysokou školu ekonomickou a již v průběhu studia splnil certifikaci daňového poradce. Na univerzitě působí i nadále a vyučuje na Fakultě financí a účetnictví. V rámci studia PhD se soustředí zejména na zdanění a veřejné finance.

Ing. Lukáš Eisenwort

daňový poradce, EK Partners, s.r.o.

Daň z příjmů právnických osob v roce 2023

10:15 – 11:15

Je zakládajícím partnerem společnosti EK Partners a zároveň jejím jednatelem. Dále je členem sekce mezinárodního zdanění a sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Lukáš je rovněž členem daňové skupiny Hospodářské komory ČR. Mezi jeho hlavní specializace patří daně z příjmů, mezinárodní zdanění, daňové a účetní dopady přeměn, akvizic, restrukturalizací a jiných korporátních změn.
Lukáš vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor Zdanění a daňová politika. Na akademické půdě také zůstal a občasně působí jako lektor bakalářských a magisterských oborů zaměřených na daňovou oblast. Lukáš Eisenwort dále působil jako partner ve středně velké poradenské společnosti a věnoval se i publikační činnosti a za své články získal několik akademických ocenění. V roce 2016 byl jmenován soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví účetní evidence a v oboru ekonomika, ekonomická odvětví různá, specializace daně.

Ing. Michal Škrabiš, FCCA

daňový poradce

Daň z příjmů fyzických osob v roce 2023

11:15 – 12-15

Daňový poradce a manažer ve společnosti EK Partners. Vystudoval účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během své kariéry působil ve finančních řídících pozicích nejen v ČR, ale mnoho let i ve Velké Británii a Irsku. Od roku 2006 je členem mezinárodní organizace ACCA.

 

Ing. Jan Kotala

zakládající partner a jednatel společnosti EK Partners, s.r.o.

Daň z neočekávaných zisků

13:00 – 14:00

Absolvent Vysoké školy Ekonomické v Praze je jedním ze zakládajících partnerů a jednatelů společnosti EK Partners, s.r.o. Je členem sekce správy daní a sekce daně z přidané hodnoty Komory daňových poradců ČR. Specializací Jana Kotaly jsou zejména daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty a daňové spory.

Ing. Štěpán Eichinger

daňový poradce, EK Partners, s.r.o.

Změny ve správě daní v roce 2023

14:00 – 14:30

 absolvent Vysoké školy Ekonomické v Praze je daňovým poradcem zapsaným v Komoře daňových poradců ČR. V předchozích letech pracoval rovněž v oboru firemního bankovnictví a jako účetní se specializací ve správě nemovitých věcí. Aktuální několikaletou daňovou praxi vykonává ve spolupráci s účetní a daňovou kanceláří EK Partners s.r.o.

 

Lukáš Zeman

Kindle Analytics, s.r.o.

Automatizace finančních oddělení – případová studie

14:30 – 15:00

pomáhal 8 let malým i velkým společnostem úspěšně budovat datovou analytiku. Jeho poslední kariérní zastávkou bylo vedení analytického týmu v Rohlik Group Tomáše Čupra. Nyní se rozhodl založit si vlastní společnost Kindle Analytics, která středně velkým firmám pomáhá s automatizací procesů pomocí datové integrace a následnou datovou analýzou.